Садржај програма

 

Већина аутора (научника-нарколога и лекара-практичара) издваја три поступне фазе у лечењу наркоманије, и то:

а)  фаза дезинтоксикационе терапије, усмерена на општи опоравак организма;

б)   фаза осмишљеног утицаја на личност наркомана;

в)   фаза духовно-терапеутске подршке.

У првој фази предвиђено је узимање терапеутских доза медикамената као што су транквилизатори, неуролептици, дезинтоксикациони препарати, витамини, симптоматска средства (аналгетици и др.) У зависности од добијених резултата укључује се и спровођење пиротерапије, хемосорбције. У каснијој фази се прописује физиотерапија. Лечење је праћено рационалном (разјашњавајућом) психотерапи-јом. Ову фазу спроводе специјализовани психијатри - нарколози у стационарима (ређе - у амбулантним условима).

 

 

 

< ^ >