Коришћени методи психотерапеутског утицаја

 

1.      духовно-оријентисана психотерапија;

2.  рационална психотерапија;

3.  колективна психотерапија;

4.  психотерапија околине;

5.  психотерапија духовном литературом;

6.      музикотерапија;

7.  породична психотерапија

8.  елементи гешталт-психотерапије, психодраме;

9.           метода  "парадоксалне намере"   В. Франклина;

10. психопревентива.

 

Пружање препорука општеобразовног карактера

 

Дају се препоруке у погледу:

- режима дана, рада и одмора;

- исхране;

- јачања организма;

- физичких активности;

- коришћења лековитих трава.

 

 

 

< ^ >