Увод

 

Буран развој електронских медија довео је до појаве нове врсте власти над човековом личношћу - власти екрана, екранократије. Али иза екранократије се скрива власт тајних друштава, а још дубље демонократија која лукаво себе назива демократијом.

 

У име Оца и Сина и Светога Духа!

Према Апокалипси у последња времена људи ће се клањати икони (лику) звери, којој ће бити дат "дух", услед чега ће она говорити и деловати (видети:Отк. 13,14-15). За многе пажљиве хришћане данас је очигледно да Свето Писмо говори о савременом глобалном идолу под називом "Екран"; да библијска слика иконе звери која говори и делује указује на телевизију, на видео и компјутерску технику, а у ширем смислу и на сва савремена средства масовних информација, као и на такве појаве као што је свеопшта компјутеризација и "виртуелизација".

Реч икона у преводу с грчког значи лик, слика, приказ. Али Екран и јесте живи лик који има "дух" (тачније, живот, као на пример, у Библији на енглеском језику - life)[1], покретна слика),[2] и још снабдевена звучном пратњом - "слика која говори". Екран је слика (лик) плус звук, или, изражавајући се на савремен начин, то је инструмент преношења аудиовизуелних информација.

Канадски професор Маршал Меклуан, један од западних "духовних вођа", 1955. године је изразио предност телевизије у односу на стара техничка средства комуникације следећим речима:

"Док је штампање било механизација вештине писма, телефон је већ био електрификација самог говора, огромни корак напред у поређењу с телеграфом. Грамофон и биоскоп су били једноставна механизација говора и покрета. Али радио и телевизија били су не просто електрификација говора и покрета, већ електрификација целокупног дијапазона изражавања људске личности").[3]

Ето зашто је у Апокалипси речено да је у лик звери стављен "дух".


 

[1] Видети: Good News. Bible.Todays English Version. -The Bible Societies, Collins, p. 315. Реч life преводи се као живот, живост, оживљавање. Синоним речи life y енглеском језику јесте између осталог и реч animation (анимација, оживљавање).

[2] Карактеристично је да енглески израз motion picture (дословно - "покретна слика") значи филм (или једноставно - picture).

[3] Communication and the Communication Arts. New York, 1955, p. 109.

 

 

 

НазадСледећа