Исправан пут у познању невидљивог

 

Постепеност нашег пута познања, у идеалном случају, и у условима нашег телесног земаљског битисања, може бити подељен на три међусобно повезане етапе:

1)      етапа изучавања закона Божјег (с циљем стицања способности јасног разликовања добра и зла, и развијања навике да се чини добро);

2)  етапа духовног сагледавања невидљивог света;

3)  етапа чулног виђења невидљивог света.

 

Овде треба констатовати како је веома мало оних који овладају првим ступњем ступњем праведности. Шта онда можемо рећи о другом и трећем ступњу? Ипак, ради потпуне слике целог процеса истинитог познања описаћемо особености и другог и трећег ступња.

 

 

< ^ >