Социјална и здравствена заштита

 Ангажовање средстава ради здравствене заштите, исхране и одевања сиромашних и Трећег света још један је аргумент. Здравље се види као право које мора бити загарантовано сваком становнику Земље.

У ту сврху основана је Светска здравствена организација. Брок Чизолм, директор СЗО велики је заговорник глобализма. Он и други светски лидери сложили су се око основног плана деловања. Они осим здравствене и социјалне бриге имају и друге приоритете.

О некима од њих Брок Чизолм говори хладнокрвно визионарски:

"Да би смо дошли до светске владе, неопходно је из свести људи уклонити њихов индивидуализам, оданост породичној традицији, национални патриотизам и верске догме...

Гутали смо свакакве отрове које су нам давали родитељи, насгавници, политичари, свештеници, новине и сви остали који су желели да нас контролишу.

Ново тумачење и евентуално брисање концепта доброг и лошег који чине основу васпитања деце, интелигентно и разумно размишљање уместо вере у доузданост старијих, то су циљеви... утирања пута за промене људског понашања" ("Juta Independent:", септ. 1977.)

 

 

Назад