Питагора, Платон, Аристотел... о музици

 

Моћ музике није ништа ново. Неких 2500 година пре Христа, Египћани су бележили своја размишљања о деловању музике на ум, тело и емоције. Око 1000 година пре Христа у првој књизи Самуиловој забележен је драматичан утицај музике пророка Давида на Саула. У шестом веку пре Христа Питагора је изјавио да је музика прецизна наука која је у стању да изврши велики утицај на емоције и чула. Пла-тон (427-347 пре Христа) једном је тражио да се цензуришу извесни типови музике јер је страховао "да ће грађани постати раслабљени и да ће се предати слабостима, страстима и ниским осећањима." У Држави 424С изјавио је: "Увођење нове врсте музике мора се избегавати као претња читавој Држави, јер музички стилови се никада не ремете а да то нема утицаја иа најважније политичке институције." У својој Историји музике Емил Неуман пише: "Он (Платон) је инсистирао да је највиша дужност законодавства да спречава музику женскастог и ласцивног карактера и да подстиче само чисту и узвишену...".

Знаменити философ Аристотел (384-322) пише о музици у својој Политици следеће: "Сваку емоцију ствара мелодија и ритам" и "музика има моћ да обликује карактер.": њене врсте су толико важне да се "разнолики модуси разликују по свом деловању на карактер... један, на пример, делује у правцу меланхолије, други у правцу ефеминизираности (размекшалости); један подстиче распуштеност, други самоконтролу, трећи ентузијазам, и тако редом...".

Свети Климент Александријски (150-220) истицао је: "Мора бити забрањена ова извештачена музика која повређује душе и одвлачи их у различита нечиста осећања, чак и у баханалску махнитост и лудило."

Свети Јован Златоуст (347-407) приговарао је: "Мора бити подвргнуто свакој контроли и мора се забранити све што подсећа на култове паганских богова..."

Боеције (шести век) каже у "De institutione musica": "Музика је део нас и она оплемењује или квари наше понашање."

А. W. Тоzer примећује: "Ако волите и слушате погрешну музику, ваш унутарњи живот избледеће и замреће."

Мада спорови око музике нису ништа ново, потребно је разборито разматрање. Од људи се очекује, укључујући и хришћане, да одвоје жито од кукоља у области музике као и у модерном филму, уметности и књижевности. Медији, такође, нуде мешавину добра и зла и сваки појединац мора одлучити где да повуче линију. Хришћанин ту линију мора повући на основу здравих начела своје вере.

 

 

ПретходнаНазадСледећа