Предоговор: дефиниција израза

 

Световна немудрост доноси Смрт

Џон Мејнсфилд The Bluebells

 

 

Иако је оно што следи нписано о пост-хришћанском енглеском друштву, највећи део је истинит за сва Западна друштва. Према томе, делимично је истинито и за сва Прозападњачена друштва.

Међутим, процес растављања Инославља је делимично узнапредовао у протестантским друштвима, више него у нешто отпорнијим римокатоличким друштвима. Тако је процес духовног разлагања посебно напредовао у углавном протестантским нацијама, попут Енглеске, иако у неким видовима се може говорити да је у деловима протестантске Скандинавије, Немачке, Холандије, и САД, тај процес чак још више узнапредовао.

Кроз овај чланак користићемо израз Црква да укажемо на Православну Веру, а израз Инославље када говоримо о не-Православљу римокатолицизма и протестантских деноминација, међу којима и англиканизам.

 

 

 

^ >