Увод 

 

У име Оца и Сина и Светога Духа!

 

Друга и трећа глава Откривења апостола Јована Богослова (Апокалипса) садрже посланице упућене седам цркава - Ефеској, Смирнској, Пергамској, Тијатирској, Сардској, Филаделфијској и Лаодикијској - ο којима се апостол Јован старао. По мишљењу многих тумача Апокалипсе, у овим посланицама, истовремено са сликањем стања и будућности набројаних месних цркава које су постојале у Малој Азији крајем 1. века, приказан је живот целе хришћанске Цркве током целог њеног постојања на земљи, цео њен земаљски пут - од времена првих хришћана, па све до последњих времена пред крај света и Други долазак Христов. Другим речима, седам малоазијских Цркава означавају седам периода (епоха) црквене историје, као и седам духовних стања, типова хришћана, карактеристичних за те периоде.

Неопходно је имати у виду оно што је писао Лав Тихомиров, тумачећи посланице упућене седам малоазијских Цркава у својој књизи Апокалиптично учење ο судбини и крају света: "Ни за једну од епоха не могу се установити тачне границе које одвајају ту епоху од претходне и касније. Епоха изражава известан преовлађујући тип, некакав дух хришћанског човечанства који не настаје одмах, не мења се одмах, и не у свим крајевима, нити у једнакој мери и истовремено".

За "будне" (упоредити: Мк. 13,33 и 37; Лк. 21,36 и др.) православне хришћане који разумеју да живимо у "последња времена", који гледају, по заповести Спаситељевој (видети: Мт. 24,32-33) знаке блиског "краја века" (Мт.24,3), природно је данас интересовање за две последње од седам цркава из друге и треће главе Апокалипсе, наиме, за Филаделфијску и Лаодикијску цркву. Многим верним Христовим следбеницима данас је очигледна подударност описа карактера хришћана-филаделфијаца и хришћана-лаодикијаца с данашњим главним типом православних хришћана. И заиста, у наше време у Православној Цркви није тешко препознати како филаделфијце, тако и лаодикијце. Први, на тај начин, чине у њој Лаодикијску цркву, а други Филаделфијску цркву[1] Христову последњих времена. Савремени православни хришћани су се управо поделили прилично јасно на та два дела.


 

[1]Не бркати с протестантском организацијом која сада делује у Петрограду, организацијом која незаслужено себе назива "Филаделфијском црквом". Ти секташи немају ничег заједничког с Филаделфијском црквом Јована Богослова.

 

 

 

^ >