Узроци подударања неких астролошких предсказања с реалношћу

 

Осим поменутих мишљења Светих Отаца и учитеља Цркве о узроцима подударања неких астролошких хороскопа с реалношћу, хтели бисмо да наведемо још један чинилац који објашњава суштину тих подударања.

Према законима које је дао Бог, у свету се одвија узајамно деловање материјалних објеката, а посебно утицај сунца, месеца и других небеских тела и планета на живу и неживу материјалну природу на земљи. Будући да је својеврсни микрокосмос који спаја у себи духовна и материјална начела, човек, наравно, трпи на себи тај утицај. Тако је, например, професор Чижевски у својим радовима показао зависност епидемије колере и неких других обољења од нивоа сунчеве активности (експлозија на сунцу). Познат је утицај месечевих мена на психичко стање одређених категорија људи (такозвана појава месечарства за време пуног месеца). Очигледно је да се по аналогији може говорити и о утицају других небеских тела на човеково физичко и психичко стање, па чак у одређеном степену и на формирање његовог карактера, као и индивидуалних физичких и психичких способности.

Вероватно су поменута знања астролозима такође дали пали духови. Знајући одређена физичка и психичка својства човековог организма, као и могућих утицаја на њега космичких зрачења, у одређеном временском тренутку може се претпоставити ово или оно понашање, човеково психичко или физичко стање. Осим тога, како признају сами астролози, у већој мери успешност састављања хороскопа зависи од интуиције астролога, од информација које добија од одређеног космичког чиниоца. Тако је једна од најближих сарадница познатог астролога Павла Глобе Светлана (презиме у чланку није било наведено) изјавила да управо захваљујући контакту с небеским светским учитељем" Аштаром, захваљујући његовим информацијама, она саставља хороскопе, као нико у свету", то јест, ту је очигледан непосредан контакт с палим духом који помаже астрологу у састављању хороскопа.

Ђаволу је добро познато стање света у датом тренутку. То се очигледно види из садржаја књиге о Јову. Зли дух, обишавши целу земљу и посматрајући све људе, рекао је о томе Богу и Господ није оповргао његове речи као лажне (Јов 2,2). Сатани је познато и нешто из будућности, што се догађа као последица одређених и непроменљивих узрока. Такође им је будућност случајно позната из откривења Божијег (3 Цар.22,22) и из посматрања карактера људи. Пали духови покушавају да организују много од онога што се догађа у свету и, наравно, знају циљ коме теже. Отуда извесна подударност између предсказања хороскопа и реалности.

Али карактеристично је и то да се већина предсказања астролога не остварује. То се објашњава тиме што, осим астрономског чиниоца, индивидуалне човекове психофизичке особине одређују његова наследност, географско место рођења, васпитање, исхрана и мноштво других споредних чинилаца.

Што се тиче судбине човека, његовог живота и смрти, сви горе набројаним чиниоцима додаје се још један који и јесте глави и одређујући - Промисао Божији о човеку. Нарочито о човеку вернику, хришћанину који се предаје вољи Божијој и непрестано је тражи. Такав човек се налази под посебним вођством Господа. Речено је у Еванђељу по Матеју: Не продају ли се два врапца заједан динар? Па ниједан од њих не падне на земљу без Оца вашега. А вама је и коса на глави сва избројана (Мт. 10,29-30).

Нехришћани, пак, због отпадања од истинитог Бога у одређеној су мери предати слепом случају, а њихов животни пут се образује од многих компонената, међу којима физичке и психичке склоности, као и космички утицаји небеских тела играју велику улогу. Ето зашто за хришћанина тачност астролошких предсказања има практично нулту вероватноћу, а за пагане одређени, премда и прилично низак степен подударности.

 

 

<  ^  >