Изгубљен Дух Свети: Врла Нова Религија

Отац Андреј Филипс

 

 

„Ако испитате све заблуде Запада,

било у учењима или њиховим моралним вредностима,

онда ћете видети да су све оне укорењене у неуспеху да схвате

да је Хришћанство аскетска вера са постепеним само-усавршавањем.“

 

Митрополит Антоније Храповицки (+1936)

 

 

преузето са:

http://www.orthodoxengland.btinternet.co.uk/bravenr.htm

 

 

 

 

^