Мистика Цркве и мистика западних исповедања[1]

Михаил Новоселов

 

Први део - Истинска и лажна мистика

Други део - Карактеристичне црте из живота и учења римокатоличких "светих"

 

 

 


[1] Према тексту издања "Мистика Церкви по сравненію съ мистикой католической" Моск. губ. Типографiћ И. Иванова, Сергіевъ Посадъ, 1914. г, објављено у часопису "Православнаћ жизнь", бр. 9. и 10. за 2000. годину, Holy Trinity Monastery, Jordanville, NY, USA

 

 

са руског превео:

Младен Станковић

 

Преузето из зборника „Књига о прелести и лажном духовништву“

У издању библиотеке „Образ Светачки“

Стр. 258-282

 

књига за преузимање

 

 

 

^