Деца Апокалипсе и њихова хришћанска побуна

Монаси Јован Марлер и Андреј Вермут

 

 

Предговор - Бог Који плаче и Његова деца Апокалипсе - Матеј Арсенијевић

Деца Апокалипсе и последња истинска побуна

 

Наше порекло

Наша смрт

Наше Васкрсење

Хришћани - Истинољупци Божији

Хришћанска побуна - последња истинска побуна

Завршна реч

 

 

превео са енглеског

Матеј Арсенијевић

 

Наслов изворника

"Monks John Marler and Andrew Vermuth: YOUTH OF THE APOKALYPSE - and the Last True Rebellion"

St.Herman of Alaska Brotherhood, New Valaam Monastery

Monk's Lagoon, Spruce Island, Alaska 1995

 

 

 

^